بمیرم برایت …

بمیرم برایت آقا شرمنده ام آقا جان ببخش بچه مسلمان بوده ام اما تو را به گریه می اندازم نمازم دیر می شود نا امیدی در من رخنه می کند یادم می رود خدای بزرگی دارم ببخش آقا گناهان مرا ...

ادامه مطلب »