بازی Kill The Plumber + کامپیوتر

یک اقتباس و بازسازی از بازی کلاسیک ماریو با یک تغییر کلیشه اساسی که کل فرآیند بازی رو معکوس و متفاوت کرده ، در مورد بازی Kill The Plumber صحبت میکنیم ! در شکل سنتی بازی داستان بر این روال بود ...

ادامه مطلب »